Zahvaljujemo što želite aktivno sudjelovati u širenju nauka o Božjoj Volji!

Kako bi nauk o Božjoj Volji približili što većem broju osoba, potrebno je ustrajno i marljivo raditi na njegovom širenju. Iako već postoje neki materijali koji su prevedeni na hrvatski, to je tek mali dio prebogatog sadržaja koji nam je ostavila službenica Božja Luisa Piccarreta. Osim prevođenja, potrebno je još mnoštvo drugih znanja i vještina kako bi se taj sadržaj oblikovao u format pogodan za objavu: tisak, video, web stranicu ili društvene mreže. Ako imate smisla i znanja za prevođenje, lektoriranje, izradu audio i video materijala, izdavaštvo, dizajn, upravljanje društvenim mrežama, web, programiranje i slično, javite nam se i uključite se u ovaj veličanstveni pothvat jer radeći na širenju nauka o Božjoj Volji, postajemo "kanali" koji provode i upijaju Božje blagoslove te na taj način i sami postajemo dionici tih blagoslova i same Božje Volje!

Ispunite sljedeći obrazac i opišite na koji način želite sudjelovati, a mi ćemo vam se javiti u najkraćem roku na navedeni Email ili telefon.


Udruga Fiat Voluntas Tua, OIB: 29109364221, Giardini 4, 52100 Pula

E-mail: admin@fiatvoluntastua.info
Statut udruge