Mobirise Website Builder

Книга за Небесата

Призивът на Създанието към Реда, Мястото и Целта, за които е създадено от Бога.

СУТРЕШНО ПРЕДАВАНЕ НА БОЖЕСТВЕНАТА ВОЛЯ

О, Пресвета Троице, по застъпничеството на Мария, нашата Майка, позволи ми сега да вляза в Твоята воля. Нещо повече, дай ми Ръката Си и ме води в необятността на Твоята Воля, така че да не правя нищо, което да не е следствие от Твоята Пресвета Воля. Намерението ми, Господи е, всички мои действия през този ден, малки и големи, естествени и духовни, да служат за това животът чрез Твоята Воля да расте в моята личност, в Твоята Църква и да бъде една непрекъсната молитва, която да повтаря: "Да дойде Твоето царство, да бъде Твоята воля, както на небето, така и на земята."

Майко моя, обичам те, обичай и мен и ми дай глътка от Божията воля за моята душа. Дай ми и твоята благословия, за да мога да върша всичките си действия под твоя майчински поглед. Майко, полагам целия си ден на твоите колене.

Udruga Fiat Voluntas Tua, OIB: 29109364221, Giardini 4, 52100 Pula, Croatia

E-mail: admin@fiatvoluntastua.info
Statut udruge

AI Website Generator