Mobirise Website Builder

Buku bwa Likolo

Ndimbola te bikelamu binso bitambola na molongo mpo elingi Nzambi wuta ebandela

LIBONZA LYA NTONGO NA BOLINGI BWA NZAMBE

O Bosato Bosantu-Santu, Na bolobeli ya Mama Santu Maria, pesa biso ngrasia ya kotingama se na Yo. Mpo elingi Yo, tambwisa biso mpe komisa biso kino o mboka'Yo, Yo liziba Lya bolingo. Bôngo manso tokosala, ebota mbuma kitoko sôlo. Tata Mosantu, sala'te manso tokokokisa Lelo na molimo to na nsuni, ekokisa bilaka bya yo, bôngo ekolisa biso na boyambi kati na Eklezia; Mpe mokolo na mokolo, to yoka mposa ya kosenge'te "Bokonzi bwa Yo e yingela o kati ya biso; mpo elingi Yo, ba sala yango o nse lokola bakosalaka o likolo."

Santu Maria, Mama wa ngay, na tondi yo mpo olingi ngay; Tondisa molimo mwa ngay na bolingo bwa Nzambe. Sunga ngay mpo'te manso ma kokokisama na bomoi na ngay emonono na misu na yo Mpe na mokili mobimba.

Udruga Fiat Voluntas Tua, OIB: 29109364221, Giardini 4, 52100 Pula, Croatia

E-mail: admin@fiatvoluntastua.info
Statut udruge

Best AI Website Maker